тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

От идеен проект до инсталация. Ние се справяме с всичко.

Архитектурните мембрани са на границата между науката и изкуството. Добрата комуникация с клиента гарантира красив и осъществим проект.

Всички наши проекти са анализирани и построени така, че да понесат екст-ремни натоварвания от вятър и сняг.        

В нашето производствено пространство от 2000 кв.м. ние използваме най-мо-дерните технологии за разкрой, залепване или зашиване на мембранните кройки.    

От изключителна важност за успеха на конструк-циите е правилния мон-таж. Ние разполагаме с монтажна група с дългого-дишен опит.