тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Свържете се с нас

Адрес на управление: 

България, Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" №96 

тел.: +359 391 60070   проектански отдел: +359 391 60072  моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg