тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Производство

Лазерен разкрой

За производството на архитектурни напрегнати мембрани е необходим изключително прецизен разкрой с точност 1/10 от милиметъра. За тази цел фирма „Кармен 2000″ ЕООД разполага с CNC машина за лазерно кроене с подвижна маса и разтакаващ механизъм. Тази специфична система осигурява безконечно кроене. Това означава, че ние сме в състояние да кроим без да сме ограничени от дължината на кройките.           

CNC лазерна машина за безконечен разкрой

Високочестотно залепяне

Най-често употребяваните материали за изработка на архитектурни мембрани са PVC и PVDF. За да бъде изработена една архитектурна мембрана, нейните кройки трябва да бъдат механично свързани една за друга. Това става посредством залепяне чрез употребата на високочестотна залепяща машина. Чрез този процес се добавят и всички необходими детайли, като подсилвания, джобове за контурните въжета на конструкцията и др. За целта нашето производство разполага с необходимата апаратура.