тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покрити многофункционални спортни площадки 
с метална конструкция

Закрита спортна площадка 

в двора на Математическа гимназия 

"Д-р Петър Берон" гр. Варна

Възложител Община Варна