тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Изграждане на мембранно съоръжение 
за хотел Бонония – гр. Видин