тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Обект Deliria , град Галати- Румъния

съвместен проект с партньора ни фирма "Koloseum" гр. Констанца, Румъния