тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покрит модулен подиум гр. Стрелча

Изпълнението на Покрития модулен подиум е по обществена поръчка от Община Стрелча - „Доставка и поставяне на Покрит Модулен подиум”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. Размерът на подиума е 40 кв.м, а покривна площ на напрегнатото мембранно покритие над сценичния подиум е 53,41кв.м.