тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покрити многофункционални спортни площадки с конструкция от конструктивна слепена дървесина GLULAM

Покрити футболни игрища 
"Арена Младост 2" гр. София
В последните години фирма „КАРМЕН 2000“ проектира, изработва и монтира съоръжения с носеща конструкция от конструктивна слепена дървесина GLULAM. Тя осигурява здрава и устойчива структура при покриването на средни и големи повърхности. Glulam e уникален продукт, който съчетава естествена красота с отлични якостни характеристики, тъй като якостта на Glulam елемента е по-голяма от якостта на всеки един от участващите в структурата му дървени слоеве. Новите структурни елементи могат да се ползват като хоризонтални – греди, или вертикални – колони, прави и извити греди, скатни греди, радиални арки. Това позволява съчетаването на интересни архитектурно–естетически ефекти с уюта на дървото в пълно съответствие с изискванията за сигурност и функционалност. Покривните Glulam конструкции са естетически издържани, дървесината има приятно въздействие и това често спестява направата на окачен таван и допълнителни довършителни работи, а оттам и допълнителни разходи.                      
Дървото в  Glulam елементите е в състояние да "диша", което помага за пречистването и опресняването на атмосферата във вътрешното пространство. В същото време материалът осигурява естествена въздушна обмяна, която позволява поддържането на комфортна температура.                                        
При пожар повърхността на Glulam елементите се овъглява. Този слой овъглено дърво започва да служи като изолатор за предпазване от увреждане на вътрешната структура на елемента под огневото въздействие.