тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Новият дизайн на офис сградата на "Санитекс Пейпър Продукт" град Костинброд наложи подмяната на напрегнатата архитектурна мембрана пред фирмата.           

Използвахме възможността да приложим новата разработка на Mehler Texnolo-gies, която е нова като цветова гама, дизайн и качества на материята.