тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Архитектурна Мембранна конструкция върху конзолна площадка - 
Крайречна градска зона в гр. Самоков 

 

Този наш обект е част от проект Парк "Крайискърец" гр. Самоков, който кандидатства за Сграда на годината за 2019г. в раздела "Проекти свързани с развитието на градската среда".                                    
"В западната част на крайречния парк е изградено панорамно кафе с мембранна тента и конзолна тераса над коритото на р.”Искър”. Изключително атрактивен облик има мембранната конструкция, осигуряваща покритие на пространството пред панорамното кафе. Намерен е архитектурен подход, който да обвърже конструктивното решение с архитектурния образ на конструкцията и нейната функционалност. Лекото мембранно покритие съвместно със стоманения скелет са проектирани подходящо, с което е постигнато добро решение с избраната сложна конусовидна пространствена форма." Възложител: Община Самоков