тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Геокуполи

Геодезичните куполи могат да бъдат изработени както от дървесина, метални профили или от конструктивна слепена дървесина GLULAM. Поради тяхната самоносеща структура са способни да издържат безпроблемно всякакви атмосферни условия и външни натоварвания. От тяхното първоначално появяване през началото на XX-ти век до днес, те постепенно се налагат като иновативно и нестандартно архитектурно решение с множество приложения. Геокуполите могат да бъдат използвани като постоянен дом, като вила, като къща за гости, или с хотелско предназначение.                       

Ние сме разработили система, която прави тяхното производство и монтаж бързи и ефективни. Конструкциите могат да бъдат както преместваеми така и перманентни. Техните екстериор и интериор могат да бъдат съобразени със специфичните нужди на клиента, а използваните материали гарантират дълъг живот и безпроблемна експлоатация. Поради сферичната си форма, геокуполите са идеалния избор, когато са необходими максимален обем и простор.                                

Геокуполите като леки архитектурни мембрани са временни и приместваеми съоражения като за поставянето им не e нужно изливането на бетонови основи. Това позволява облекчен разрешителен режим и възможности за поставянето им в защитени територии и територии от Натура 2000.