тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света и сред основните туристически атракции на Пловдив. Построен е по времето на римския император Марк Улпий Траян (98 – 117) сл. Хр.
Театърът на Филипопол e единствената запазена антична театрална сграда по българските земи. Сградата е адаптирана за съвременния културен живот на Пловдиви в нея се провеждат различни по характер спектакли за около 3500 зрители. Обявен е за археологически паметник.                                 
Идейният проект на мембранното покритие на „Кармен 2000“ ще позволи неговото съхранение в бъдеще.