тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране и изграждане на защитно мембранно покритие 
на археологически обект „АРЕНА“(кръгла каменна площадка)
в центъра на дворцовия комплекс Плиска в НИАР „ПЛИСКА“

Обектът „Арена“ заема централно място в средновековния град Плиска и туристическият поток е целогодишен. Изграждането на мембранното защитно покритие ще предпази обект „Арена“ от неблагоприятни метеорологични условия и ще съхрани археологическите артефакти.                      
Ограничителните мерки разписани в Закона за културното наследство за работата в археологически резерват, както и разпоредбите за работа в обекти от национално значение на Министерството на културата и „Националния институт за недвижимо културно наследство“ наложиха високи изисквания към изпълнителите на този проект.                                                 
Възложеното от Регионалния исторически музей гр. Шумен защитно покритие трябваше да бъде поставено в центъра на вътрешния град и монтажните работи трябваше да се извършат така, че зоната на археологически интерес да остане незасегната, тъй като обект „Арена“ не е напълно проучен и при геофизичните изследвания са регистрирани потенциални структури под настилката и археологическите разкопки ще продължат и за напред. Тъй като обектът е от I-ва категория, съоръжението беше построено от Обединение "Кармен 2000 - ВТ Инженеринг".                              
Защитното покритие е целогодишна лека архитектурна мембрана от метална конструкция и напрегната текстилна мембрана с площ от 1700 кв.м. Мембранната конструкция покрива площ от 1650 кв.м като отговаря на стандартите за леки мембранни конструкции и е изчислена да издържа големи ветрове и снежни натрупвания. Има висока пропускливост на светлина и не позволява създаването на парников ефект през лятото.