тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покриване на сцена 
в Градски парк гр. Петрич

Сцената в гр. Петрич е с размери 16 х 8 м и височина 6 м. Площта на архитектурното напрегнато мембранно покритие е 160 кв.м. Уникалната форма на покрива на откритата сцена я превръща в красиво съоръжение за дългоочаквания градски парк в Петрич. Проектът за градски парк включва всичко, което е необходимо, за да има града един многофункционален обект, както за отдих и игра, така и за спортна дейност и култура.