тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покриване на паркинги, тунели и навеси

Паркинги с архитектурна мембрана

Тунели с лека архитектурна мембрана

Вход за паркинг гр.Самоков

Навеси от архитектурна мембрана