тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Мобилен сценичен подиум гр. Панагюрище

Мобилният подиум е изработен по обществената поръчка на Община Панагюрище - „Доставка на мобилен сценичен подиум”, финансирана от ДФ „Земеделие“ по мярка 313 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. Неговата площ е 80 кв.м.