тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Лека архитектурна мембранна конструкция над площадката 

до басейна на  хотел "Фантазия" 

гр. Хасково