тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покрита сглобяема сцена в гр. Харманли

Сцената е с размери 10х10м и височина 8 м. Покритието й е изчислено за понасяне на сняг и вятър. Проектирането, изработването и изграждането на сцената е изпълнено по обществена поръчка: „Доставка на оборудване необходимо за провеждането на иновативно културно събитие – „Харманли в песни и багри““ финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.       

За изпълнението на обществената поръчка фирма „Кармен 2000“ трябваше да осигури  още бял роял освен сцена, подиум, сценично озвучаване и осветление.