тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране, изработка и монтаж на архитектурно напрегнато мембранно покритие с конструкция от конструктивна слепена дървесина GLULAM 

Частен пазар - Димитровград

Съоръжението е поставено над  търговски обекти и заведение за обществено хранене