тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране, изработка и монтаж на паркова архитектура

Архитектурна напрегната мембрана  

тип „Цвете“

Пешеходна зона гр. Димитровград

 

Проектирането, изработката и монтажа на Паркова архитектура от лека архитектурна мембрана във формата на цветя е част от обновената пешеходна зона на централ-ната градска част в гр. Димитровград. Подобряването на естети-ческия облик на градската среда включва 10 групи от по три напрегнати мембрани тип „Цвете“ върху метална конструкция. Така проек-тирани архитектурните напрегнати  „цветя“ позволяват да бъдат осветени в различни цветове. Светлинни ефекти по време на концерти създават допълнително настроение. Тази паркова архитектура е част от представянето на Димитровград.