тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Десетте шатри 

са част от оборудването 

за „Турлашкия фолклорен събор“ 

Община Чупрене