тел.: 0391 60 070   моб.: 0899 198 042;  0899 198 041   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Община Борино 

Беседка в двора на ЦДГ „Радост“ 

от Националната кампания 

„За чиста околна среда 2014 г.“