тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покрити многофункционални спортни площадки 
с метална конструкция

Закрита спортна площадка 

в двора на Математическа гимназия 

"Д-р Петър Берон" гр. Варна

Възложител Община Варна

Покрита спортна площадка 

"Спартак" гр. Хасково

Покрити тенис игрища