тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране, изработка и монтаж на архитектурни напрегнати мембрани

Фирма „КАРМЕН 2000“ проектира, изработва и монтира мембранни съоръжения с метална носеща конструкция (а в последните години и с конструкция от GLULAM ),  върху която е напрегната мембрана. Използването на технически мембрани е най- съвременния метод в строителството. Мембранната технология позволява да се създават всевъзможни естетически привлекателни обекти и идеално се вписват в ландшафта. Нощно време мембраните могат да се осветяват в различни светлини и се превръщат в зрелищни атракциони.                                        

Най- важното при леките архитектурните напрегнати мембрани е, че чрез иновативни системи за монтаж, например чрез земни анкери е възможно поставянето на съоръжението когато изливането на фундамент е ограничено или невъзможно, в това число защитени територии или защитените зони от "Натура 2000".  Съоръжението придобива статут на временно и има по-лек режим на изготвяне на документацията за приемане на обекта. Мембранните конструкции са изчислени да издържат големи ветрове и снежни натоварвания, като носещите, основните и покривните елементи се изчисляват чрез високоефективни компютърни програми и симулации. В мембраната отсъства остатъчна деформация и прави мембранните конструкции подходящи за сеизмични райони. Материалите използвани за производство на архитектурните мембрани не създават парников ефект през лятото и имат широк диапазон на светопропускливост до 90%. Това позволява икономия на електроенергия за дневно осветление.                                    

Мембранните конструкции отговарят на високите изисквания за пожаробезопасност. При запалване мембраната се превръща в прах, който не може да нарани хората стоящи под конструкцията.                                                

За добра изолация се използва двуслойна мембрана. Това осигурява въздушен слой между двете мембрани и като резултат: отсъстват неотопляеми участъци в залите; понижават се топлозагубите до 15-20%; не се образува кондензат.                                      

При използване на двуслойни мембрани (кушъни) между които се вкарва въздух, а чрез налягането се регулира осветеността в помещението.

При механични повреди мембраната се демонтира бързо. Залепва се или се подменя. Мембраната има дълъг срок на експлоатация– от 10 до 50 години.

Спортни съоръжения
Покриване на мостове, площадки на търговски обекти и заведения
Исторически обекти
Куполи и атриуми
Геокуполи
Изграждане на сцени 
и модулен сценичен подиум
Паркова архитектура
Шатри
Фасадна архитектура
Параметрични 
напрегнати тавани
Сглобяеми 
животновъдни постройки
Покриване на паркинги, тунели и навеси