тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покриване на паркинги, тунели и навеси

Паркинги с архитектурна мембрана

Тунели с лека архитектурна мембрана

Вход за паркинг гр.Самоков

Навеси от архитектурна мембрана