тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране, изработка и монтаж на паркова архитектура

Увеселителен парк в Пачука, Мексико

Проектиране, изработка и супервайзор при монтирането на инсталацията на текстилни мембрани към Увеселителен парк Пачука в Мексико. Текстилните мембрани (тип мрежа) са от материал SIOEN със степен на засенчване 80%.

Архитектурна напрегната мембрана  

тип „Цвете“

Пешеходна зона гр. Димитровград

 

Проектирането, изработката и монтажа на Паркова архитектура от лека архитектурна мембрана във формата на цветя е част от обновената пешеходна зона на централ-ната градска част в гр. Димитровград. Подобряването на естети-ческия облик на градската среда включва 10 групи от по три напрегнати мембрани тип „Цвете“ върху метална конструкция. Така проек-тирани архитектурните напрегнати  „цветя“ позволяват да бъдат осветени в различни цветове. Светлинни ефекти по време на концерти създават допълнително настроение. Тази паркова архитектура е част от представянето на Димитровград.

Архитектурна напрегната мембрана 

пред Куклен театър Стара Загора