тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Изграждане на сцени с покритие напрегната архитектурна мембрана 
и мобилен сценичен подиум

Изработените от фирма „Кармен 2000“ сцени имат следните предимства:                            

Металната конструкция на сцената е изчислена да понася освен сценичното натоварване, а също и външните атмосферни влияния, което прави възможно целогодишното използване на сцената;                                             

Мембранната сцена позволява да се конструират и разработват сцени във всякакви разнообразни форми според желанието на клиента;

Дълъг живот на сцената;                                                               

Сравнително лесен монтаж и демонтаж на сцените;                                      

Доставката на сцените се придружава с всички необходими документи според ЗУТ за този вид съоръжения, както и от инструкция за сглобяване;                                                           

Подиумът на сцената е разработен от разглобяеми елементи с размери 2м х 1м, които са лесни за монтаж и демонтаж и се стиковат едно в друго, чрез което се заема по-малко място за съхранение на подиума.                                 

Покриване на сцена в Градски парк гр. Петрич

Зарадвахме още един град с красива сцена. Сцената в гр. Петрич е с размери 16х 8 м и височина 6 м. Площта на архитектурното напрегнато мембранно покритие е 160 кв.м. Уникалната форма на покрива на откритата сцена я превръща в красиво съоръжение за дългоочаквания градски парк в Петрич. Проектът за градски парк включва всичко, което е необходимо, за да има града един многофункционален обект, както за отдих и игра, така и за спортна дейност и култура.            

Покриване на сцена 
в Парк „Туристическа градина“ гр. Самоков

Размерите на сцената са 12 х 9 м и височина 6м. Площта на мембранното покривно покритие е 170кв.м.                          

Красивата форма на покрива на откритата сцена я превърна в уникално градинско съоръжение, което допълва атрактивния въжения град „Рилко“ и Еко пътека „Лаго“ в Парка „Туристическа градина“. Очаква се сцената заедно с благоустроения терен около нея да се превърне в любимо място за културни изяви през пролетта и зимата. Община Самоков ще може по време на Празника на града да провежда на сцената традиционния национален фестивал на туристическата песен „Бялата порта на Рила“.                                 

Проектиране, изработка и монтаж на сцена в лятната градина на хотел "Кристал" 
в курортния комплекс Златни пясъци
Покрита сглобяема сцена в гр. Харманли

Сцената е с размери 10х10м и височина 8 м. Покритието й е изчислено за понасяне на сняг и вятър. Проектирането, изработването и изграждането на сцената е изпълнено по обществена поръчка: „Доставка на оборудване необходимо за провеждането на иновативно културно събитие – „Харманли в песни и багри““ финансирана  по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.                     

За изпълнението на обществената поръчка фирма „Кармен 2000“ трябваше да осигури бял роял освен сцената и подиума към нея заедно със сценичното озвучаване и осветление.              

Покрит модулен подиум гр. Стрелча

Изпълнението на Покрития модулен подиум е по обществена поръчка от Община Стрелча - „Доставка и поставяне на Покрит Модулен подиум”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. Размерът на подиума е 40 кв.м, а покривна площ на напрегнатото мембранно покритие над сценичния подиум е 53,41кв.м.

Мобилен сценичен подиум гр. Панагюрище

Мобилният подиум е изработен по обществената поръчка на Община Панагюрище - „Доставка на мобилен сценичен подиум”, финансирана от ДФ „Земеделие“ по мярка 313 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. Неговата площ е 80 кв.м.

Мултифункционална подвижна модулна сцена

Мултифункционалната подвижна модулна сцена е във формата на правилен петоъгълник с диагонал 3,07 м и се състои от 22 триъгълни модула.