тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране, изработка и монтаж на леки архитектурни мембрани 
във формата на куполи

Фитнес на открито със слънцезащитна мембранна тента тип „Конус“ 
в гр. Пловдив

Слънцезащитната тента, която покрива площадка за фитнес на открито, е целогодишна лека архитектурна мембрана от метална конструкция и напрегната мембрана с площ от 560 кв.м.            

Тя е част Многофункционален спортен ком-плекс към Център за грижа за младежи в риск и спортни дейности с публичен достъп на Спортния комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив.                       

Възложител: "МСпорт Про" - София                

Видео от монтажа и Интерактивен преглед
Архитектурна Мембранна конструкция 
върху конзолна площадка - 
Крайречна градска зона в гр. Самоков 

Този наш обект е част от проект Парк "Крайискърец" гр. Самоков, който кандидатства за Сграда на годината за 2019г. в раздела "Проекти свързани с развитието на градската среда".              
"В западната част на крайречния парк е изградено панорамно кафе с мембранна тента и конзолна тераса над коритото на р.”Искър”. Изключително атрактивен облик има мембранната конструкция, осигуряваща покритие на пространството пред панорамното кафе. Намерен е архитектурен подход, който да обвърже конструктивното решение с архитектурния образ на конструкцията и нейната функционалност. Лекото мембранно покритие съвместно със стоманения скелет са проектирани подходящо, с което е постигнато добро решение с избраната сложна конусовидна пространствена форма."                       

Възложител: Община Самоков                    

Културен информационен център на открито „Севт III“ КИАЦО гр. Казанлък

На площад КИАЦО в Казанлък казан-лъчани и гости на града могат да видят копия на най-значимите открития в Долината на тракийските царе „Златната маска на Терес“ открита сред разкопките на могила „Светицата". В пространството на площада са изложени още реплики на главата на Севт III – открита в могилата Голямата Косматка, както и на наколенниците на Севт III. Експонатите в централната част на града ще останат изложени за постоянно в КИАЦО.

Архитектурна напрегната мембрана - атриум на залата на ЦСКА
Архитектурна напрегната мембрана пред ЕНДИ маркет 1- гр. Димитровград 
Изграждане на мембранно съоръжение за хотел Бонония – гр. Видин