тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Покриване на исторически обекти

Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света и сред основните туристически атракции на Пловдив.                                                       
Построен е по времето на римския император Марк Улпий Траян (98 – 117) сл. Хр.
Театърът на Филипопол e единствената запазена антична театрална сграда по българските земи. Сградата е адаптирана за съвременния културен живот на Пловдиви в нея се провеждат различни по характер спектакли за около 3500 зрители. Обявен е за археологически паметник.                                 
Идейният проект на мембранното покритие на „Кармен 2000“ ще позволи неговото съхранение в бъдеще.
Татул е праисторическо култово място, на чиято територия е разположен един от най-озадачаващите мегалитни паметници на територията на България – саркофаг с форма на пресечена пирамида, който няма аналог сред множеството мегалитни паметници регистрирани от археолозите на територията на България и по света. Това е най-добре запазеният храмов комплекс изсечен в монолитен къс скала.