тел.: +359 391 60070   моб.: +359 899198042   ел. поща: carmen2000@abv.bg

Проектиране, изработка и монтаж на архитектурно напрегнато мембранно покритие с конструкция от конструктивна слепена дървесина GLULAM 

Частен пазар - Димитровград

Съоръжението е поставено над  търговски обекти и заведение за обществено хранене      

  •  BAMBO MAMAIA 

    в гр. Констанца, Румъния

    Фирма Кармен 2000 проектира Кушъните от двуслойна мембрана за внушителната архитектурна мемб-рана пред дискотека BAMBO MAMAIA в гр. Констанца, Румъния